जाजावरको आँखाबाट

रोल्पाको सिमानाका टेक्दा बिहानको साढे सात हुँदै हुँ…

पसिनाका मसिना थोपाहरूको वासना मगमगाइरहेथ्यो, यात्रा…